İptal ve İade Koşulları

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

4.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

5.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

6.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

7.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce inceleyecektir. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam/gerekli niteliklere sahip olduğu kabul edilecektir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır.

 

CAYMA HAKKI:

8.ALICI; satın aldığı ürünün 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı/hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

9.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI: MRP Bilgi Teknolojileri A.Ş.

ADRES: Bahçelievler Mah. Anadolu Cad. No:323 Kat:6 D:26-28-29 Anadolu 323 Plaza 35600 Karşıyaka/İzmir

EPOSTA: destek[at]mrp.com.tr

TEL: 444 30 78

FAKS:

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

10.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

11.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

13.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

14.İade formu, İade edilecek ürünler/hizmetler kullanılmadan teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İADE KOŞULLARI:

15.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı/hizmeti iade almakla yükümlüdür.

16.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

17.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

18.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak aşağıda belirtilen banka hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

TEB

EGE KURUMSAL Ş.B. / İZMİR

IBAN: TR48 0003 2000 0680 0000 3271 59

Alıcı Adı: MRP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Hesap No TL: 327159

TEB

EGE KURUMSAL Ş.B. / İZMİR

IBAN: TR50 0003 2000 0000 0061 0275 41

Alıcı Adı: MRP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Hesap No USD: 61027541

Swift Kodu: TEBUTRIS

TEB

EGE KURUMSAL Ş.B. / İZMİR

IBAN: TR35 0003 2000 0000 0061 0275 20

Alıcı Adı: MRP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Hesap No EURO: 61027520

Swift Kodu: TEBUTRIS

GARANTİ

PINARBAŞI Ş.B. / İZMİR

IBAN: TR34 0006 2000 4350 0006 2936 22

Alıcı Adı: MRP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Hesap No TL: 6294383

YAPI KREDİ

EGE TİCARİ Ş.B. / İZMİR

IBAN: TR98 0006 7010 0000 0044 3813 63

Alıcı Adı: MRP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Hesap No TL: 44381363

VAKIFBANK

ALSANCAK Ş.B./İZMİR

IBAN: TR39 0001 5001 5800 7303 5630 24

Alıcı Adı: MRP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Hesap No TL: 7303563024

FİNANSBANK

İZMİR Ş.B. / İZMİR

IBAN: TR67 0011 1000 0000 0089 5570 74

Alıcı Adı: MRP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Hesap No TL: 89557074

İŞ BANKASI

İZMİR Ş.B. / İZMİR

IBAN: TR86 0006 4000 0013 4003 2207 61

Alıcı Adı: MRP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Hesap No TL: -